Ine van den Heuvel

Integrale therapie

Ik ben Ine, geboren in 1955, getrouwd met Frans en gezegend met 1 zoon (overleden) en 2 inmiddels volwassen dochters. Mijn integrale therapie is bedoeld om je weer in contact en verbinding te brengen met wie je ten diepste bent, zodat je weer leeft vanuit je hart, vanuit liefde en compassie ‘thuiskomen’. Door zo aanwezig te zijn, ervaar je meer zin en betekenis in je leven. Je ervaart jezelf als een vrijer en blijer mens.

Mensbeeld:

We zijn meer in balans wanneer we leven vanuit onze authentieke kracht, vanuit de persoon die we van origine zijn. Door levenservaringen zijn we hiervan vervreemd geraakt. Als kind leer je te leven vanuit beschermingsstrategieën, patronen en aanpassingen. Door ons bewust te worden van deze overlevingsdelen, vinden we ons oorspronkelijke Zelf terug (Zelf-herinnering) Onze overlevingsmechanismen, hoe nuttig ze ooit ook waren, zitten ons in ons volwassen leven in de weg:

‘Wat eerst polsstok was, is nu hinderpaal’

Ik geloof dat we allemaal steeds opnieuw uitgenodigd worden door het Leven, om terug te keren naar liefde en vertrouwen. Ik heb een groot vertrouwen in het zelfhelend vermogen van mensen, in groeimogelijkheden, in levenskracht.

Methode:

Ik houd ervan om op een creatieve en dynamische manier te werken. Integrale therapie betekent dat ik naast het gesprek ook met lichaamsgerichte oefeningen en psychodramatische werkvormen werk. 

Wat die ik vooral inzet bij seksueel misbruik:

 • De methode PRI (Past Reality Integration), die een heldere basis biedt om te begrijpen hoe trauma’s werken, hoe de gevolgen zijn in jezelf en je leven en hoe je door de delen te integreren, kunt helen van trauma-schade
 • Ik werk met Traumaseksualiteit volgens de visie en theorie van Peter John Schouten 
 • Voice Dialogue
 • Body Drum
 • TR-EMI (trauma release – eye movement integration) 
 • Opstellingen rondom het ik-grensbewustzijn, ontwikkeld door Nick Blaser
 • Opstellingen rondom het verlangen en innerlijke delen, gericht op integratie en versterking van het volwassen deel   
 • Psychodramatische werkvormen
 • Creatieve middelen / werken met beelden

Alle methoden zijn uiteindelijk slechts hulpmiddelen, afgestemd en gericht op jou als heel mens: op zowel lichamelijke ervaringen, psychische beleving en gedachtepatronen. Zij helpen je in contact te komen met wat er in je leeft. Veiligheid, respect en compassie vind ik belangrijke items.

‘Begin je grote reis vandaag, verlaat de duisternis.
Je mag nu eindelijk naar huis.
Waar liefde woont daar kom je thuis ….. “.

Herken je deze schade?

 • Leven en reageren vanuit twee delen: een traumadeel en een ‘survivor’ deel
 • Reageren met dissociatie, verstarring of bevriezing
 • Jezelf onveilig voelen in relaties en/of situaties
 • Een negatief zelf- en/of lichaamsbeeld
 • Je eigen behoeften niet herkennen en/of het gevoel hebben dat anderen je niet echt kennen
 • Het moeilijk vinden om je grenzen te voelen en aan te geven
 • Niet alles kunnen zeggen wat je voelt / het gevoel hebben te leven met een geheim
 • Gevoelens van schuld, schaamte, verlegenheid, wantrouwen, eenzaamheid, minderwaardigheid, angst, extreme boosheid, weerloosheid, depressie en/of isolement
 • Twijfels of verwarring over je seksuele geaardheid
 • Dat er ‘iets’ tussen jou en je partner en/of je kinderen in staat
 • Lichamelijke (psychosomatische) klachten
 • Een neiging tot verslaving (eten, drinken, drugs, werken, porno enz.).

Wat kost het:

Een sessie duurt 60-75 minuten en kost € 90,-; de aanvullende verzekering vergoed de kosten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van welke aanvulling je hebt gekozen. Als je een bijstandsuitkering hebt, dan geeft de gemeente soms een vergoeding. Als de kosten onoverkomelijk zijn voor je, dan kunnen we samen kijken hoe het wel mogelijk is.

Hoe lang duurt het:

De begeleiding varieert van een paar sessies tot een traject van enkele jaren. Ondersteuning via mailcontact tussen de sessies door is mogelijk.

De stilte doorbreken, training: 

In samenwerking met Mijke van Gorp (psychodrama-therapeut) bied ik ook een groep aan speciaal voor vrouwen die ervaring hebben met seksueel misbruik. 6 keer een zater- of zondag, 1 keer per 3-4 weken. Deze groep start in het najaar en in het voorjaar (zie de agenda) bij voldoende deelnemers (minimaal 4, max. 5) . Vraag vrijblijvend uitgebreidere informatie aan en/of een kennismakingsgesprek (kosteloos).

Contactgegevens:logo1

Praktijk OrigIne | Ine van den Heuvel
Dom. S. Dubuissonstraat 60
5056 HP  Berkel-Enschot, Noord-Brabant
telefoon 013-5333722 email contact@orig-ine.nl
website www.orig-ine.nl

Tags:  Integrale therapeut, PRI, innerlijk kindwerk, familieopstellingen, voice dialogue, groepswerk, psychodrama, ik-grens