Heldin: Marjolijn van Oijen

Categorie: Therapeut/hulpverlener vrijgevestigd

Marjolijn van Oijen is aangemeld door Heldin Monique van Velde met de volgende tekst:

Marjolijn van Oijen is CranioSacraal therapeute. Haar praktijk heet ‘Voel je kracht’. In haar therapie helpt ze o.a. mensen die seksueel zijn misbruikt. Als geheelde lotgenote maakt ze hierbij gebruik van haar ervaringsdeskundigheid, naast alle kennis en wijsheden dat ze heeft opgedaan als inrichtingswerker. Op de website van haar praktijk deelt ze korte stukjes over hoe zij haar verleden verwerkt heeft. Ik ervaar Marjolijn als rustig, krachtig en heel lief. Als lotgenote weet ze hoe het voelt, en/of niet gevoeld wil worden. Ze weet hoe alles in het lichaam en het systeem zit opgeslagen. Ik krijg zelf de regie over mijn eigen therapie en mag aangeven wat ik wel en niet wil. Als ik dit moeilijk vind, helpt ze hierbij. Ik mag bij haar praten, maar dit hoeft niet. Omdat mij dit helpt, krijg ik veel uitleg. Ik mag huilen, lachen, bang en/of boos zijn, ofwel volledig zijn wie ik ben en voelen wat ik voel. Als ik het tijdens de therapie moeilijk heb, houdt ze mijn hand vast. Ze weet van mij dat ik dit fijn vind, want het geeft mij een veilig gevoel en het gevoel dat ik niet alleen ben. Op deze manier kan mijn lichaam en systeem bij haar gaan leren ontspannen en delen over het misbruik. Met Marjolijn naast mij, ben ik op weg naar heling. Dit begin ik ook steeds meer zelf te voelen en ervaren. Ook als ik thuis ben, is ze er voor mij. Dan mag ik haar altijd een berichtje sturen en reageert ze wanneer ze tijd heeft.
Marjolijn is zo’n fijne en geweldige therapeute. Ik wil graag dat lotgenoten weten dat zij er voor ons is. Daarom nomineer ik haar. 

Het interview met Marjolijn van Oijen

In het kort, kun je aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel misbruik?

Er zijn drie dingen die ik doe:

Ik heb een praktijk voor traumatherapie. Ik doe lichaamsgerichte therapie en alles wat ik geleerd heb rondom trauma en heling gebruik ik in de begeleiding van mijn klanten. Het eerste dat ik doe is duidelijk maken dat zij zelf de regie hebben, de mens die ik begeleid bepaalt het tempo en het doel. Een van de belangrijkste dingen is het leren ontspannen, echt ontspannen. Daarvoor gebruiken we verschillende technieken. We werken samen aan vergroten van het zelfgenezend vermogen, het afbouwen van dissociëren en conversieverschijnselen, en dan gaan we verder kijken wat er nodig is. Vaak is dat zelfvertrouwen, durven hechten, durven vertrouwen etc. We doen dat met hulp van energetische methodes, vermengd met technieken van craniosacraaltherapie, ademhalingsoefeningen, gesprekken, Touch of Matrix en natuurlijk gebruiken we mijn ervaringen en die van lotgenoten. 

Verder staan op mijn website stukjes die ik geschreven heb over mijn verwerking, de dingen die ik daarin heb meegemaakt. Ik hoop dat lotgenoten daar herkenning in vinden en daardoor een idee krijgen van hoe ze er mee om kunnen gaan.

Het derde is dat ik samen met een lotgenote de Niki Stichting heb opgericht. We ontwikkelen en geven gratis trainingen voor lotgenoten. Deze trainingen gaan over dissociëren en conversieverschijnselen. Ze zijn gemaakt in samenwerking met een groep lotgenotes en worden ook alleen door lotgenotes gegeven. 

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Het belangrijkste is dat je gehoord wordt, dat je erkenning krijgt voor de moeilijke dingen die je beleefd hebt en dat er samen gekeken wordt naar de voor jou goede weg naar herstel. Heel belangrijk is het voorbeeld van ervaringsdeskundigen: Herstel is zeker mogelijk en het leven na de verwerking is zoveel leuker.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Geloof me, je kunt helen! Probeer te voelen wat je zoekt, wat voor hulp je nodig hebt, vertrouw op jouw eigen gevoel, kijk naar wat je wilt bereiken. Kijk ook eens naar niet-reguliere hulp, ga op een forum voor lotgenoten, ga naar lotgenotendagen, praat met hen over hun ervaringen. En onthoudt dat er heel veel heling mogelijk is. Er zijn een heel aantal mensen jou voorgegaan vanuit misbruik en trauma naar een gelukkig en gezond leven, jij kunt dat ook.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Nou, bijna alles. Er gebeuren heel goede dingen in de hulpverlening. Maar: de ellenlange wachtlijsten, de intakeprocedures, het vasthouden aan therapieën die zogenaamd hun nut hebben bewezen maar die eigenlijk alleen maar de scherpe kantjes er af halen, het niet serieus nemen van alternatieven zoals innerlijk kind werk, craniosacraaltherapie, lichaamsgerichte of energetische therapieën, sjamanistische healings, dat vind ik heel erg. Dat er tegen mensen gezegd wordt dat ze er maar mee moeten leren leven, met het dissociëren, de conversieverschijnselen, met hun delen, met het niet volledig en voluit kunnen leven, met het niet hebben van een intieme relatie, dat zijn de dingen die ik verschrikkelijk vind. In de meeste gevallen is er heel veel heling mogelijk, het vraagt alleen een andere aanpak, een zeer individuele, een afwisselende, waar samengewerkt wordt door therapeuten van allerlei richtingen.