Held: George Berben

Categorie ‘Geheelde helden’

George Berben werd door twee helden aangemeld, door zijn dochter Katja Berben met de volgende tekst:

Hierbij meld ik mijn vader aan, George Berben, voor zijn ongelofelijke kracht doorzettingsvermogen en hulp aan andere slachtoffers, maar zoals hij zelf liever zegt vechter en aanklager!
Met zijn boek kind van de rekening , een verboden bestaan heeft hij vele moed en kracht gegeven om ook met hun verhaal naar buiten te komen, ze kracht te geven om zich niet te schamen omdat het je schuld niet is!
Ondanks zijn heftige jeugd grotendeels in tehuizen doorgebracht en zwaar mishandeld en misbruikt te zijn, heeft hij het voor elkaar gekregen om de cirkel te doorbreken mij een liefdevol en warm gezinsleven te geven! Meer dan 45 jaar vecht hij tegen onrecht en problemen, wat kinderen wordt aangedaan en dat tot op de dag van vandaag nog niet opgelost is helaas … 
Hij schroomt niet om met bewijzen de schuldige bij naam te noemen waarbij de overheid niet wordt bespaard want daar ligt de grootste verantwoordelijkheid voor verandering en zolang daar veel in doofpot verdwijnt zal er elke dag een kind weer slachtoffer worden! 

De tweede aanmelding kwam van Dominique Meijer met deze tekst:

George Berben, decennialang (ruim 45 jaar) strijd hij tegen het taboe omtrent seksueel misbruik en mishandeling op welke manier dan ook. Hij heeft diverse zaken in de afgelopen halve eeuw aangesneden, maar ook diverse goede dingen opgericht voor met name kinderen die wees zijn geworden. Helaas werd hij vaak tegen gewerkt, omdat hij als weeskind dat mishandelt en misbruikt is, niet als volwaardig persoon werd gezien. Desondanks heeft hij veel bereikt en als oprichter van diverse doelstellingen voor kinderen en later lotgenoten van welke leeftijd dan ook moet hij gezien zijn leeftijd en gezondheid zich steeds meer terugtrekken. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien zijn strijd voor (h)erkenning in zijn hart en ziel zit. Alle woorden die respect en liefde uitdragen schieten nog tekort bij deze man op leeftijd.

Het interview met George Berben

In het kort, kun je aangeven wat je hebt meegemaakt aan seksueel misbruik?

In de kindertehuizen waar ik onterecht werd geplaatst, hadden kinderen geen rechten en werden een gemakkelijke prooi van volwassen pedoseksuelen die kinderen als hun “Speelgoed” beschouwden. Het waren veelal mensen in een machtspositie waarbij directie en leiders en leidsters en anderen,hoewel ze wisten van het misbruik wegkeken en de kinderen niet in bescherming namen tegen deze misdadigers waaronder een kinderrechter en later ook geestelijken. Kardinalen en bisschoppen, die op de hoogte waren of werden gesteld namen deze geestelijken ook in bescherming en melden deze misdrijven niet bij het OM. Ze stelden zich daardoor boven de Wet, maar hadden zo hun eigen wetten!

George Berben werd in zijn jonge jaren slachtoffer van kindermishandeling. Nu hij op oudere leeftijd is, heeft hij zijn ervaringen in een boek kunnen neerschrijven en uitgeverij Aspekt heeft het uitgegeven onder de titel “Kind van de rekening. Een verboden bestaan.” Met dit boek hoopt de auteur te bereiken dat de maatschappij beter omgaat met dit leed, dat wil zeggen dat er in ieder geval een luisterend oor is voor deze kinderen, want daar ontbreekt het vaak aan. Behalve een helder en bewogen geschreven boek is“Kind van de rekening” ook nog eens een geweldig pleidooi, gericht aan de maatschappij, om beter te waken over onze kinderen en hun verhalen serieus te nemen.

Wat heb je zoal gedaan om van het verleden te helen?

Als kind kun je, zeker in mijn tijd, nergens terecht en het melden van dit misbruik werd bestraft met de isoleercel/strafkamer. Later in mijn leven zocht ik professionele hulp, maar de tijd was er nog niet rijp voor dat men seksueel misbruik serieus nam, ook niet in de hulpverlening en niet alleen ik maar velen met mij werden niet eens geloofd dat dit gebeurd kon zijn.(of wilde men het liever niet geloven?) Juist door niet meer te zwijgen en de confrontatie aan te gaan met de Overheid, OM/Justitie, organisaties etc. en het schrijven van mijn boek heb ik de zelfheling ontdekt. Daarbij heb ik de uitgestoken handen gegrepen van die mensen om mij heen die wel wilden luisteren. Het taboe doorbreken was mijn drijfveer. Niet in de slachtofferrol hangen, maar het gevecht aangaan tegen de daders en hen die hun kop in het zand staken en nog steeds steken. Vooral de politiek doet dat nog steeds, ondanks de bevindingen van de diverse commissies die onderzoek moesten doen!

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Leer van jezelf houden. Ben je er van bewust dat niet jij maar de dader die jou dit heeft aangedaan zich dood moet schamen. Ben niet langer bang om naar buiten te komen met je verhaal. Ik weet dat het een grote stap is, want je zult niet altijd begrip krijgen en zelfs, zoals ik, de kans lopen om verwijten of zelfs bedreigingen naar het hoofd te krijgen. Zeker als de dader zich binnen de familiekring bevind. Besef er is maar één iemand die je kan bevrijden van deze fysieke/psychische last en dat ben JIJ! Als jij niet de aanzet geeft doet niemand het voor jou. Voel je niet langer slachtoffer, maar ga de strijd aan tegen deze misdrijven!

Hoe speelt seksueel misbruik nu nog een rol in jouw leven?

De enige rol die het nu nog in mijn leven speelt is dat ik daar waar ik kan anderen probeer te overtuigen dat deze zedenmisdrijven niet in deze maatschappij getolereerd mogen worden en lotgenoten die om hulp vragen probeer te helpen.  Helaas weet ik na 20 jaar strijd dat dit gevecht niet gewonnen kan worden zolang de daders van deze misdrijven vaak de dans ontspringen,mede door het niet optreden van de Overheid, de politiek, het OM en de rechterlijke macht. In zaken die wel voor de rechter komen trachten advocaten, ik beschik over meer dan voldoende bewijzen, de dader in de slachtofferrol te plaatsen en het echte slachtoffer van het seksuele misbruik en de mishandelingen mede schuldig te verklaren. “Hij of zij zij toch geen NEE , stribbelde niet tegen of deed niet meteen aangifte (als die al werd opgenomen door de politie die niet staat te springen van daadkracht als men aangifte wil doen)