Dynamisch werken met het systeem. Themadag terugblik

Dynamisch werken met het systeem

Themadagen zijn voor ons steeds een verrassing. We zoeken van te voren een thema uit waar we zelf ook heel benieuwd naar zijn en vragen aan twee therapeuten (van het netwerk) of zij de dag inhoudelijk willen voorbereiden. Deze keer was het de beurt aan Ine van den Heuvel en Thea Peeters. Het thema: ‘Dynamisch werken met het systeem’.

Twee workshops, één thema

De formule van de themadagen is simpel: twee workshops rondom één thema. Het idee is dat je door twee verschillende werkwijzes uit hetzelfde ‘spectrum’ bij elkaar te zetten, je oog krijgt voor de diversiteit aan methoden en wat de subtiele verschillen daartussen zijn. Doordat er veel ruimte is om vragen te stellen, komt er als vanzelf verdieping in het thema.

Verrassende conclusie uit de Casus ‘Misbruikt door zijn broer’

Thea Peeters ontpopt zich als een boeiende verteller en neemt ons mee in haar ontdekkingstocht van ‘Henk’ die is misbruikt door zijn broer. Henk komt uit een goed Katholiek gezin met veel kinderen. Henk is een zoon die het belang van de familie, de goede naam en saamhorigheid van het gezin als zeer hoge waarde heeft. Zo hoog dat hij het seksueel misbruik door zijn broer bagatelliseert en daarmee aan zijn eigen gevoelens voorbij loopt.

Het werken met poppetjes

Thea gaat dynamisch werken met het systeem: Ze laat Henk zijn familie opstellen. Een ordelijke rij van kinderen die ieder hun rechtmatige plek innemen, met Henk als jongste zoon. Zo was het gewoon en zo is het goed. Ook zijn broer staat gewoon in de rij. Hij hoort erbij. Wél zegt Henk: ‘En deze broer heeft mij misbruikt’. Hij praat eroverheen alsof het een klein feit is, in plaats van een levens-ontwrichtende gebeurtenis. ‘Ik heb je gehoord’ laat Thea hem weten.

In plaats van #zeghet

Met respect voor de klant en het belang van de familie, dat voor hem zo duidelijk voorop staat, is #zeghet een te simpel antwoord. In de context van deze man past zoeken naar een ander antwoord. Hoe kun je van je klachten afkomen zonder de familie uit elkaar te doen klappen?

Op zoek naar de eigen oplossing van de klant

Het antwoord voor Henk is verrassend simpel en zijn eigen oplossing. De woorden waarmee zijn broer hem tot op de dag van vandaag kleineert, pikt hij niet meer. Henk gaat rechtop staan en stapt uit zijn ‘kleine broer’-schap. Hij neemt zijn rechtmatige plek in het gezin weer in. Veel van zijn klachten verdwijnen hierdoor als sneeuw voor de zon.

Zo belangrijk is de context

De casus van Henk laat duidelijk zien dat het heel belangrijk is om de mens in zijn context te verstaan. Zijn broer is niet alleen dader, maar ook zijn broer. Henk is niet alleen slachtoffer, maar ook iemand die het belang van de familie voorop heeft staan. Loyaliteiten kunnen belangrijker zijn dan het zoeken naar gerechtigheid en genoegdoening. Voor Henk was het vooral belangrijk om alsnog tegen zijn broer op te staan, zonder de familiestructuur te beschadigen. Hij heeft daarin zijn weg gevonden.

Tweede workshop ‘Ik-grenzen’

Na de gezellige lunch gaan we verder met de tweede workshop in het kader van Dynamisch werken met het systeem. We mogen zelf aan de slag met de blokjes en poppetjes die psychiater, psychotherapeute en reumatoloog Nick Blaser voor dit doel ontwikkeld heeft. Ine van den Heuvel doet eerst een visualisatie met ons waarin we ‘onze eigen tuin’, die staat voor onze eigen ruimte, voorstellen. De resultaten zijn zeer divers zoals onderstaande foto’s laten zien:

Dynamisch werken met het systeem foto: Petra Mensink Dynamisch werken met het systeem foto: Petra Mensink Dynamisch werken met het systeem foto: Petra Mensink

 

 

 

 

De mens en zijn ‘erfgrens’

Dynamisch werken met het systeem betekent zonder oordeel en met zo weinig mogelijk interpretatie kijken naar het beeld dat iemand neerzet en door daar open vragen over te stellen, krijg je veel duidelijk. Dit is hoe iemand zichzelf en zijn of haar grenzen ervaart en opstelt. Door te werken met wat er is, kan er ruimte en inzicht komen, waardoor er wellicht beweging en verandering kan ontstaan.

Oordeelvrij de klant zijn eigen leefwereld laten scheppen

Door te kijken naar het beeld wat de klant heeft neergezet en vragen te stellen, bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt er als er iemand in jouw ruimte komt?’, kun je het aanschouwelijk maken. Bij klanten die seksueel misbruik hebben meegemaakt is vaak de ‘dader-energie’ in de eigen ruimte aanwezig en ook zijn grenzen soms onduidelijk. De klant kan dan, met de symbolen die hij of zij in de opstelling plaatst, veranderingen aanbrengen die inzicht geven én energetisch doorwerken.

Seksueel misbruik en ik-grenzen

Seksueel misbruik beschadigt de ik-grens van het slachtoffer. De dader dringt binnen in de persoonlijke ruimte, het privé, van het slachtoffer. Dat kan een fysiek binnendringen zijn, maar ook bij betasting, gluren en andere ongewenste intimiteiten is er sprake van een penetratie van de persoonlijke ruimte. Het slachtoffer heelt zichzelf als hij of zij erin slaagt de persoonlijke ruimte weer in te nemen en gezonde grenzen te herstellen.

Een mooie dag

Het was een dag met mooie (nieuwe) inzichten en warme ontmoetingen. Op naar de volgende 🙂

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.