De misbruiker is zelden een onbekende

De misbruiker is meestal een bekende

Het zal jullie niet ontgaan zijn, verwacht ik, dat de Nationaal Rapporteur onlangs een nieuw onderzoek naar buiten bracht getiteld: ‘Ontucht voor de rechter’. De uitkomst is voor mensen die zich in het thema seksueel misbruik verdiepen niet verrassend, wel verhelderend: Bij verreweg het meeste seksueel misbruik dat wordt gepleegd, is de misbruiker een bekende of familie van het slachtoffer.

Het belang van dit onderzoek naar de misbruiker

Is dit onderzoek oude wijn in nieuwe zakken? Of is er werkelijk nieuws te melden. Voor wie zich er in verdiept heeft zijn de cijfers allang bekend, zelfs meer uitgesproken dan in dit onderzoek. De waarde van dit onderzoek is dat het op geen enkele manier te weerleggen is. Het gaat om onderzoek onder veroordeelde zedencriminelen en de cijfers over ‘de misbruiker’ hieruit gelden dus als uiterst betrouwbaar.

Interview over ‘De misbruiker is zelden een onbekende’

Over dit onderzoek ben ik geïnterviewd door jonge journalisten die in Tilburg de opleiding journalistiek volgen. Hieronder vind je het filmpje dat zij van mij en Thérése Bravenboer maakten.

Misbruikte kinderen worden meestal door bekenden misbruikt

Wat uit het filmpje duidelijk wordt is dat de percentages uit het onderzoek echt de ondergrens zijn. Gezien wat Thérése vertelt over de percentages van geseponeerde zaken, mag je verwachten dat de werkelijke percentages nog vele malen hoger uit zullen vallen. Dat betekent dat veel kinderen juist door een bekende misbruiker worden misbruikt.

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.