Nellie Timmermans – casus familiegeheimen

Nellie Timmermans, casus familiegeheimen

Nellie Timmermans- van de Kamp

Deze keer is er een uitgebreide casus over familiegeheimen aangeleverd aan Nellie Timmermans. Hoe zou zij omgaan met een klant die met het navolgende verhaal komt?

Casus familiegeheimen

De klant is een vrouw van 43 jaar. Zij is van haar 8ste tot en met haar 12de misbruikt door haar opa, de vader van haar moeder. Toen hij overleed, vertelde ze het haar moeder, die afwijzend reageerde. Moeder geloofde haar niet en vervolgens is er nooit meer over gesproken. Op haar 17de vertelden twee tien jaar oudere nichten haar dat zij hetzelfde hadden meegemaakt met deze opa.

Verraden door moeder

De klant voelde zich vreselijk verraden, omdat haar moeder er blijkbaar met “de hele familie” over gesproken had. Iedereen wist ervan, maar zij werd nog steeds niet geloofd. Op haar 21ste is haar moeder overleden er is geen enkele zorg voor haar geweest vanuit haar tantes. In de beleving van de klant hebben haar tantes een pact:

“Vader was de aller fijnste vader en opa die je kunt wensen”.

Woedeaanvallen en hoge bloeddruk

De klant heeft last van plots opkomende woede aanvallen en extreem hoge bloeddruk. Ze wil haar eigen geschiedenis verwerken. Naast EMDR is ze haar tantes gaan opzoeken en gaan benoemen dat ze door hun vader is misbruikt.

Tegen een muur praten

Ze krijgt totaal geen ingang bij haar tantes en het lijkt alsof ze hun pact, waarin ze gezamenlijk hun vader afschermen, nog hebben verstevigd. Dit terwijl ze in gesprek met haar twee nichten van hen hoorde dat ook zij bij hun moeder bot vingen, ook al hadden hun broers verteld dat zij gezien hadden wat opa met hen deed.

Dit is de concrete vraag aan Nellie Timmermans:

De klant wil begrijpen waarom de tantes de familiegeheimen kost wat kost willen veilig stellen. “Als ik begrijp kan ik verwerken”, zegt ze. Hoe zou jij daar vanuit jouw optiek als psychosociaal hulpverlener mee aan de slag gaan?

Antwoord op de casus:

Ik zou met de klant duidelijk onderscheid willen maken tussen feiten en wat de klant daarin ervaart. Heeft moeder met de hele familie gesproken? Of is het wellicht op een andere manier uitgekomen? Zekerheid geeft vaak rust, maar soms kan twijfel ook iets opleveren, nl. meer mogelijkheden waar men nog niet aan gedacht heeft.

Erkenning geven en ruimte voor haar boosheid

Uiteraard zou ik deze klant heel veel erkenning geven voor wat zij heeft meegemaakt en hoe zij zich gevoeld heeft. Ik zou aangeven dat het begrijpelijk is dat ze boos is. Haar opa is er tussenuit geknepen en haar moeder geloofde haar niet! Pas als er veel energie in erkenning gestopt is kan ze naar de volgende stap.

Vragen naar de achtergrond van moeder en tantes

Geleidelijk aan zou ik hier en daar wat vragen stellen over haar moeder en tantes:

 • Uit wat voor gezin kwamen ze?
 • In wat voor tijd leefden ze?
 • Waren er ook broers?
 • Hoe ging men in het algemeen met seksualiteit om?
 • Was het misschien een taboe?
 • Was het een gelovig gezin?
 • Hoe sprak men over seksualiteit?
 • Hebben zij seksuele voorlichting gehad?
 • Door wie verteld?
 • Moest men “voor de buitenwereld” de schone schijn ophouden?

Misschien was opa een goede vader voor tantes en moeder en is er toen zij jong waren niets voorgevallen. Maar het is wel opvallend dat meerdere nichten hetzelfde met opa hebben meegemaakt, dus de kans bestaat dat ook haar tantes en moeder slachtoffer zijn geweest. Er is bovendien een kans dat er familiegeheimen bestaan waar de klant geen weet van heeft.

Tussendoor steeds erkenning en begrip voor haar boosheid

Tussen de vragen door zal ik telkens weer bevestigen dat het begrijpelijk is dat ze hier boos over is en dat het verschrikkelijk is dat het gebeurd is. Waarschijnlijk zal ze, in het onderzoeken van de achtergronden van de familiegeheimen, zelf enkele antwoorden vindt op de vraag waarom de tantes het familiegeheim willen veilig stellen (de schande, het onverdraaglijke ervan, of misschien nog andere dingen).

Theoretisch kader aanreiken

Als de klant daarvoor open staat, zou ik ook een stuk theorie van Nagy (Ivan Boszormenyi-Nagy) behandelen, waarin loyaliteit in families en hoe er wordt omgegaan met familiegeheimen aan de orde komt. Dat je als kind automatisch loyaal bent aan je familie, je vader en moeder, je “roots”.

 

Innerlijk kindwerk en Reiki – Henk Meulendijks

Henk Meulendijks over Innerlijk Kindwerk en Reiki

Henk Meulendijks – Reiki- innerlijk kind werk – Mortier (B)

We vroegen Henk Meulendijks om iets te vertellen over zijn praktijk en hoe hij werkt met Innerlijk Kindwerk en Reiki. Henk verzorgt één van de workshops op het symposium ‘Wat wél werkt! Positief en vakkundig hulpverlenen na seksueel misbruik’ op 7 november 2015. Wat is Reiki eigenlijk? Hoe helpt het de klant om dit aan de mix toe te voegen?

Wat voegt Reiki toe aan innerlijk kindwerk?

Een vraag die mij wel gesteld is, “Waarom Reiki?” bij innerlijk kindwerk en in het bijzonder als het gaat om mensen die seksueel misbruikt zijn? Een vraag die ik dan gelijk wil veranderen in: Wat voegt Reiki toe aan Innerlijk kindwerk? In enkele woorden, heel veel. Dat vraagt natuurlijk om uitleg.

Wat is Reiki en wat doet Reiki

Rei-ki is letterlijk Levens-Energie, een energie die alom aanwezig is, die in ons is en om ons heen, letterlijk alles is doordrenkt met deze levensenergie. Het verschil tussen leven en dood wordt bepaald door het stromen van deze energie. Door een gezonde boom stroomt deze levensenergie, niet door een stuk hout. Deze energie wordt ook wel onvoorwaardelijke liefde genoemd.

Reiki is minstens 5000 jaar oud

Reiki is al zo oud als de mensheid en wordt beschreven in oude Tibetaanse geschriften van zo’n 5000 jaar geleden. Reiki ondersteunt het zelf-helend vermogen van mens, dier, plant of zelfs situaties. Iemand die ingewijd is in Reiki kan de levensenergie door zich heen laten stromen. Dit gaat niet ten koste van zijn eigen energie, sterker nog, als Reiki kanaal ondersteunt het gebruik van deze energie voor anderen ook je eigen heling.

Initiaties in Reiki

Met behulp van initiaties worden de hoofd energiekanalen (Chakra’s) verder opengezet, waardoor de levensenergie meer kan stromen. Reiki kent 3 niveau’s of graden:

 1. Inwijding in het gebruik van de Reiki energie voor jezelf
 2. Gebruik van Reiki energie voor anderen en gebruik van energie op afstand d.m.v. symbolen
 3. Master niveau, gebruik van alle voorhanden zijnde Reiki symbolen en mogelijkheid om anderen in te wijden in een van de graden van Reiki.

Zelf ben ik Reiki Master en is het gebruik van de levensenergie een belangrijk deel van mijn leven geworden. Ik zet Reiki in voor mijn persoonlijk welzijn en om het zelfhelend vermogen van anderen te ondersteunen.

Eigen kracht

Zelfheling kan ook gezien worden als eigen kracht, het vermogen om het leven in eigen hand te nemen, om van zichzelf te houden en gelukkig te zijn. Om geen slachtoffer meer te zijn van de omstandigheden, maar er juist inspiratie uit te putten voor persoonlijke groei.

De zoektocht naar onvoorwaardelijke liefde

Seksueel misbruik in een incestueuze relatie, wordt vaak begaan uit naam van de liefde; bijvoorbeeld de vader die het kind op de plaats van zijn echtgenote heeft gezet. Daardoor ontstaat voor het kind een verwrongen beeld wat liefde is, laat staan onvoorwaardelijke liefde. Dat kan het begin zijn van een lange zoektocht voor het kind en later de volwassene naar wat echte liefde is. Deze zoektocht is verpakt in allerlei patronen die deze mens o.a. als gevolg van het misbruik  heeft aangeleerd. En juist deze patronen en gedragingen verminderen het vrije stromen van de levensenergie, wat zich dan weer uit in depressie, stemmingswisselingen enzovoort. Aan de basis ligt voor mijn gevoel een absoluut gebrek aan liefde voor zichzelf en een verlies aan contact met het eigen lichaam en de eigen identiteit.

Innerlijk kindwerk

Innerlijk kindwerk helpt om contact te maken met het plezier hebbende, lachende, spelende, creatieve, realiserende en liefhebbende aspect van onszelf. We kunnen dit deel van onszelf leren om te gaan met de pijn, angsten en andere emoties als gevolg van de ervaringen in de (jonge) jeugd. Daarbij kan het innerlijk kind ook andere perspectieven aangereikt worden op de beleving van situaties. Dan kan het kind in ons verder opgroeien en het plezier, het spelende, creatieve en liefhebbende in ons mee nemen naar onze volwassenheid. Daarmee lossen zich ook de patronen op en wordt het contact gemaakt of versterkt met de liefde voor onszelf en onze identiteit.

Gebruik van reiki

Het gebruik van Reiki kan in dit proces op verschillende manieren:

 • De ruimte waar het innerlijk kindwerk plaatsvindt, kan ik vullen met liefdevolle energie zodat deze als een veilige plek ervaren kan worden.
 • In een innerlijk kind sessie die ik onlangs met een client gedaan heb, nodigde ik de client uit op de Reiki tafel plaats te nemen. Tijdens de geleide meditatie die ik met haar deed, kon ik met Reiki energie werken, wat haar hielp volledig mee te gaan in de meditatie. Zij gaf mij terug zich zeer veilig gevoeld te hebben en deelde de zeer symbolische visioenen die zij tijdens de sessie mocht ervaren.
 • Ook het geven van een Reiki 1 initiatie op enig moment tijdens het proces behoort tot de mogelijkheden.

Voor mij is het gebruik van Reiki een onmisbaar hulpmiddel in het ondersteunen van persoonlijke groei. Met name bij innerlijk kindwerk waar gewerkt wordt met het meest kwetsbare en kostbare van de mens.

Henk Meulendijks -Mortier – België