Barbara van Arkel

Transpersoonlijke therapie

Pictures2 (1)Ik ben Barbara van Arkel, 55 jaar, eigenaar, opleider en therapeut bij het Boswijk Instituut voor therapie en opleiding in Doorn. Ik ben 20 jaar therapeut, geef individuele therapie, relatietherapie en groepstherapie, geef les en begeleid deelnemers aan de opleiding transpersoonlijke therapie. Daarnaast superviseer ik (ex)studenten en begeleid leidinggevenden binnen het O.M. bij het opzetten van intervisiegroepen. In 2013 heb ik een gespecialiseerde opleiding rondom het thema seksueel misbruik gevolgd. In 2014 zijn we groepen gestart ‘verwerken van seksuele intimidatie en misbruik’, voor mannen en vrouwen.

Tenslotte; als 4-jarig meisje ben ik op school een jaar lang seksueel geïntimideerd door de kleuterjuf….

De groepen doe ik samen met:

Ik ben Kees Kuenen, 64 jaar, 16 jaar werkzaam in mijn praktijk voor therapie en coaching in Bunnik. In 1999 ben ik afgestudeerd als psychosynthese-therapeut bij het Instituut voor Psychosynthese te Utrecht. Sindsdien geef ik zowel individuele therapie als relatietherapie. Ik verzorg gastlessen over psychosynthese voor het Boswijk Instituut en ben daar gecommitteerde bij praktijkexamens. Tevens ben ik beschikbaar als leertherapeut.

Ik ben ervaringsdeskundig; ik ben op mijn 15e jaar op een internaat seksueel misbruikt door een pater………

Mensbeeld:

De basis van waaruit wij werken is de overtuiging dat ieder mens vroeg of laat emotionele kwetsuren oploopt, waarvan de gevolgen zich kunnen uitstrekken tot vandaag de dag. Onbewust leiden deze kwetsuren vaak tot overlevingsgedrag, wat ooit zeer effectief was, maar nu belemmerend werkt. Bij seksuele intimidatie en misbruik is dit uiteraard niet anders. Van nature is het zo dat ieder mens de behoefte en het vermogen in zich heeft om die kwetsuren te herstellen, dat noemen we het zelfhelend vermogen. Om dat vermogen te versterken en te ondersteunen is therapie een uitstekend middel. Het is dan ontzettend fijn als iemand je daarbij bij de hand neemt en je de weg wijst in dit veranderingsproces.

Methode:

Wij werken op een ervaringsgerichte, openleggende manier, waardoor het overlevingsgedrag losgelaten kan worden en er op een duurzame manier authentieker gedrag voor in de plaats komt. “Ik ben meer geworden wie ik eigenlijk ben” horen we vaak van deelnemers. Veiligheid, respect, vertrouwen, de tijd en ruimte krijgen om het in je eigen tempo te mogen doen en een liefdevolle benadering zijn van groot belang daarin. We zijn wars van zweverigheid en geloven niet in trucjes, het is tenslotte de bedoeling dat je juist met 2 authentieke benen stevig in het leven komt te staan. Dat gaat niet 1-2-3, daar is geduld, moed en bereidheid voor nodig van de deelnemers, soms is het vallen, maar vooral veel opstaan.

We plannen 2 keer per jaar een groep voor vrouwen en mannen die als kind of later in hun leven seksueel geïntimideerd of misbruikt zijn. Uit ervaring weten we dat meerdaagse groepen zeer effectief zijn door de langere “belichtingstijd” ( 6 keer 1 ½ dag), de “besmettelijkheid” (wanneer iemand in proces gaat, heeft dat onherroepelijk ook effect op degene die daarbij aanwezig zijn) en het gegeven dat er veel (h)erkenning is voor wat jou gebeurd is omdat je met lotgenoten in de groep zit. Misbruik is een zwaar onderwerp, de onderlinge verbondenheid geeft steun en veiligheid. Dit, in combinatie met ruimte voor humor en gezelligheid, maakt het luchtiger en draaglijker. Diegenen die nog niet in een groep kunnen, om welke reden dan ook, kunnen bij Kees terecht voor individuele begeleiding.

Speciaal geschikt voor de volgende klachten:

De impact van seksueel misbruik is groot en tegelijk worden die gevolgen enorm onderschat; door de maatschappij in het algemeen, de directe omgeving, veel hulpverleners en zelfs door het slachtoffer zelf. Dat is niet per definitie onwil, maar meestal onwetendheid. Misschien herken je iets van de onderstaande gevolgen in je volwassen leven;

  • Verwarring over de seksuele identiteit
  • Neiging tot verslaving aan drugs, alcohol, seks en/of porno
  • Onzekerheid, eenzaamheid en wantrouwen
  • Schaamte en schuldgevoelens
  • Depressiviteit en angst
  • Problemen met grenzen aangeven, NEE zeggen, opgebrand raken door mateloos werken
  • Emotioneel terug trekken en afsluiten of ongeremd boos worden
  • Je kan angstig zijn rondom eventuele eigen kinderen, overdreven alert zijn en tegelijk de neiging hebben om je eigen ervaring van het misbruik te bagatelliseren
  • Je kan problemen hebben met intimiteit en seksualiteit of moeite met het aangaan van liefdesrelaties en/of vriendschappen.
  • Maar het ergste is nog wel dat je de verbinding met je eigen authenticiteit kwijt bent. ‘In ieder van ons zit een kern waar we niet gekwetst zijn, waar we gezond, ontvankelijk en krachtig zijn. Zelfs mensen die veel pijn hebben geleden, dragen deze gezonde kern in zich. Die terug vinden is misschien wel de mooiste zoektocht van ons leven.’ (P. Ferucci)

Bovenstaand zijn slechts enkele van de mogelijke gevolgen, het kan goed zijn dat je tegen andere dingen aanloopt die terug te voeren zijn naar het misbruik. Ook als je nog niet de relatie kan leggen tussen het misbruik en de problemen van nu, ben je meer dan welkom. Dit blijkt namelijk heel vaak voor te komen. Wanneer je nog niet bekend bent met Barbara, Kees of het Instituut, is het nodig voor aanvang van zowel individuele therapie als het werken in een groep, een intakegesprek te voeren. Op die manier kunnen we samen kijken of onze werkvorm geschikt voor je is.

Wat kost het?:

De groep verwerken van seksuele intimidatie en misbruik, 6 bijeenkomsten van een avond en een dag;

€ 1363,65, – per persoon, incl. 21 % BTW, overnachtingen, ontbijt, lunch, koffie en thee.

Individuele therapie; € 75,35 (tarief A) of € 89,65 (tarief B), afhankelijk van het gezinsinkomen.

Mogelijk worden deze kosten (deels) vergoed door je ziektekostenverzekeraar, via de aanvullende verzekering. Dit kan je nakijken op de site van de beroepsvereniging waarbij wij aangesloten zijn.

Hoe lang duurt het:

De groep; 6 bijeenkomsten van 1 1/2 dag
Individueel; elke sessie duurt ongeveer 1- 1 1/2 uur.

De duur van het individuele traject is heel persoonlijk, regelmatig wordt er samen afgestemd wat er nodig en gewenst is.

Contactgegevens:

Logo 2011Boswijk Instituut voor therapie en opleiding
Beukenrodelaan 2 L en 2 M
3941 ZP Doorn

tel. 033 4328189
Barbaravanarkel@boswijkinstituut.nl
Boswijkinstituut.nl 

 

Tags: transpersoonlijke therapie, ervaringsdeskundig, groep, lotgenoten, psychosynthese