Wat moet je weten over kinderen en seksueel misbruik?

Hoe vaak komt het voor?

Eén op de drie meisjes en één op de zes jongens heeft voor hun 16e verjaardag te maken met seksueel misbruik. In ongeveer één op de tien gevallen gaat het hier om ernstig, structureel seksueel misbruik. (Alle misbruik heeft ernstige gevolgen, maar wettelijk gezien is ernstig seksueel misbruik: binnen de afhankelijkheidsrelatie, meer dan 5 keer, met penetratie of met meerdere daders) Per jaar worden ongeveer 164.000 kinderen voor het eerst slachtoffer van seksueel misbruik.

Hoe komt het dat seksueel misbruik zulke grote gevolgen heeft?

Bij andere trauma’s in de jeugd is er iemand waar je naar toe kunt rennen. Je vader of moeder kunnen je helpen. Je emoties krijgen een plek, je krijgt steun en bijval. Die opvang is belangrijk want zo leer en verwerk je wat er gebeurd is. Seksueel misbruik gebeurt in het geheim. Daardoor krijgt het kind geen toegang tot de ondersteuning die het zo hard nodig heeft.

Wat maakt dat kinderen zich schuldig voelen?

Het kind voelt zich schuldig, omdat de misbruiker daarop aanstuurt. Soms door letterlijk te zeggen ‘Dit is jouw schuld’ soms door dit te suggereren. Kinderen zijn de wereld nog aan het leren en wat een volwassene (of ouder kind) beweert, wordt meestal klakkeloos aangenomen.

Hoe komt het dat kinderen zwijgen over wat er gebeurt?

Alles rondom seksualiteit is in onze maatschappij nog steeds taboe. Er wordt weinig over gesproken en al helemaal bijna nooit over de persoonlijke beleving ervan. Daarnaast is er de misbruiker die het kind wijsmaakt dat het medeplichtig is, schuldig is en het kind schaamt zich.

Hoe komt het verhaal doorgaans naar buiten?

Een kind dat misbruikt is, is bang om niet geloofd te worden. Daarnaast heeft het soms zelfs maar een beperkt begrip van wat er precies is gebeurd en een beperkte woordenschat. Helaas komt het verhaal doorgaans pas ver in de volwassenheid naar buiten. Als een kind er over praat laat het meestel een keer een proefballonnetje op. Soms voelt het te gevaarlijk om de dader te noemen en creëren ze een (fictieve) dader.

De waarheid in stukjes en beetjes

De waarheid komt meestal in stukjes en beetjes naar buiten, als ze zich geliefd en gesteund voelen. Als ze zich onder druk gezet voelen, gaat meestal de mond weer dicht en vaak herroepen ze dan wat er al gezegd is. Dit is niet een teken dat het niet waar is, maar dat het kind zich onveilig voelt.

Wat moet er gebeuren in de verwerking?

Het seksueel misbruik moet een plek krijgen. Het moet duidelijk worden dat het kind hieraan geen schuld heeft, dat het zich niet hoeft te schamen. Het kind moet de ruimte krijgen om emoties te uiten en te rouwen om wat er is gebeurd. Het is van groot belang dat dit gebeurt op het tempo dat het kind aangeeft en aankan.

Zie mijn blog over de vijf tips