Symposium workshop – Voice Dialogue en Psychodrama – Diana Bergsma

Hoe ben jij betrokken geraakt bij het Symposium ‘Wat wél werkt’?

een ontmoeting met jezelf, boek van Diana Bergsma van innerlijke reizenIk ken Ivonne Meeuwsen al een behoorlijke tijd. Ik was bij haar boek-lancering in 2013. In die tijd was ik zelf ook met een boek bezig: een verzameling van verhalen van krachtige vrouwen: ‘Ontmoeting met jezelf’. Pas tijdens de lancering van haar boek realiseerde ik me twee dingen:

  1. In mijn boek stond nog geen verhaal over seksueel misbruik
  2. Ivonne is een bijzonder krachtige vrouw die ook in mijn boek past

In overleg met mijn uitgever besloot ik toen dat er een 18e verhaal aan mijn boek toegevoegd zou worden (zes weken voor publicatie). Overigens kwam ik er twee weken geleden achter dat ik Lien Daams van JeBesteBest ook ken, via haar partner.

Wie ben je en wat doe je?

diana bergsma van innerlijke reizen, spirituele retraites, zutphenIk ben de oprichtster en eigenaresse van Innerlijke Reizen: Spirituele Vakanties in Coaching – Zen – Yoga en Bezinning retraites – reizen. Voor het symposium ben in gevraagd een workshop Psychodrama en Voice Dialogue te geven vanuit mijn ervaringen in het werk met vrouwen met seksueel misbruik ervaringen, ik geef daarvoor de Masterclass ‘Mijn ikken en ik. Mijn jarenlange ervaringen deel ik graag met anderen, o.a in mijn reizen-retraites komen veel therapeuten, coaches en psychologen mee. Zij ervaren zelf in zo’n reis de input van pyscho-dynamisch werk en de kracht van het speelse coachen. Ik richt mij vooral op het trainen van hulpverleners en therapeuten en in samenwerking met andere collega’s komt er binnenkort een training of Masterclass voor hulpverleners in ontwikkeling.

Visie

Ik denk dat alle mensen een zelfhelend vermogen hebben en dat de kunst is om die in jezelf te ontdekken. Trauma’s zoals incest en seksueel misbruik zijn diepgaande ervaringen die langdurige gevolgen kunnen hebben in je sociale, relationele, geestelijk en zieleleven. De diepe wond is onzichtbaar totdat je besluit om dit zichtbaar te maken. Een intensief proces van herinneren wat er gebeurd is en het gebeurde een plek te geven. Het kan zijn dat je hierbij hulp nodig hebt en dan het is belangrijk om de juiste hulp te vragen.

Werkvormen

Tijdens mijn spirituele reizen-retraites gebruik ik de volgende werkvormen ofwel psycho-dynamische methoden die elkaar afwisselen en variëren van beeldend vormen, Stem – Dans expressie , Psycho-drama, Voice Dialogue, Biografiewerk, Schrijven, Lichaamswerk, inzichtgevende gesprekken, Opstellingen, Rollenspel en Soundhealing. Psycho-dynamisch werken is om in contact te komen met jezelf, met je vaardigheden en je mogelijkheden. Je wordt bewust van de bekende en onbekende delen in jezelf op een speelse en spontane manier. Vanuit je hoofd in je gevoel.

Voice Dialogue

De theorie van Voice Dialogue zegt: ‘ieder mens heeft meerdere delen in zichzelf die we subpersoonlijkheden noemen’. Voice Dialogue is een manier die je helpt je subpersoonlijkheden te herkennen. Wellicht herken je al een paar subpersoonlijkheden in jezelf, zoals: de beschermer/beheerser, de kritische ouder, de pleaser, de drammer, de perfectionist, de voedende ouder of het kwetsbare kind. In de Voice Dialogue ga ik een gesprek aan met de subpersoonlijkheden. Ze te begrijpen en op een creatieve manier met hen aan het werk te gaan. Elke nieuwe ‘ik’ die je ontmoet in jezelf en die je erkent is een bron van informatie over jezelf en helpt je te begrijpen waarom je ze zo denkt, voelt en handelt.

Psychodrama

In psychodrama beeld je datgene uit waar je wellicht nog geen woorden voor hebt kunnen vinden. Door je (droom)beelden uit te spelen krijg je toegang tot de wijsheid van ervaringen die daarin verborgen liggen. Op deze manier werkend pak je de regie terug , kun je nieuwe dingen uitproberen, andere vaardigheden aanleren en spelenderwijs dingen veranderen in je gedrag en je manier van denken. Dat maakt het een uitermate geschikte methode om in te zetten bij de lange termijn effecten van seksueel misbruik (of enig ander trauma)

Wat kun je verwachten van de workshop?

We gaan concreet met beide methodieken aan de slag. Geen powerpoint-presentatie of passief luisteren naar de expert: leren door te ervaren. Je zult ervaren hoe groot de invloed is om het spel in te gaan, zelfs de meest kwetsbare en humorvolle momenten kunnen dan ook echt gevoeld worden en door het spel kom je vaak tot andere inzichten, gevoelens, gedachten en mogelijkheden. Met respect voor ieder verkennen en onderzoeken we hoe je Voice Dialogue en Psychodrama in kunt zetten om je client te helpen. We besteden ook aandacht aan wanneer je deze methodiek in zet en hoe dit ten goede komt van je client.

Contactgegevens

logo innerlijke reizen van Diana BergsmaDiana Bergsma Tel: 06 39804150

Website: www.spirituelevakantiereizen.nl/

Symposium Workshop – Creatieve therapie – Esther Szabo

Hoe ben jij betrokken geraakt bij het Symposium ‘Wat helpt kinderen seksueel misbruik verwerken?’?

Vorig jaar november gaf ik een workshop op het Symposium ‘Wat wél werkt!’ Mijn workshop werd daar heel goed beoordeeld door de aanwezige deelnemers en dat was voor Ivonne en Agnes reden om mij ook voor dit symposium te benaderen. Ik was meteen enthousiast, ik heb veel gewerkt met jongeren met seksueel misbruik ervaringen. Er is nog zoveel leed onder de mensen, bij jong en oud. Je kunt met creatieve of kunstzinnige therapie zo veel bereiken.

Creatieve therapie en seksueel misbruik

Voor het symposium wil ik kijken wat ik mensen kan laten ervaren van hoe kunstzinnige therapie werkt en hoe je dat specifiek bij seksueel misbruik inzet. Niet iedereen hoeft creatieve therapie te gaan studeren, maar een aantal van deze technieken zijn ook in een andere praktijk goed in te passen. Ook als ouder kun je heel goed met creatieve middelen aan de slag.

Creatieve therapie voor wie niet praten wil of kan

Seksueel misbruik is voor mensen die het meegemaakt hebben en hun omgeving vaak een beladen onderwerp. Over seksualiteit praten zijn we niet zo gewend en als je het over seksueel misbruik hebt, krijg je al snel te maken met heftige emoties. Dat alles kan er voor zorgen dat de slachtoffers liever zwijgen. Maar daarmee zijn de gevoelens en de effecten van het seksueel misbruik niet weg. Die vragen erom om uitgedrukt te worden. Dan kan creatief werken uitkomst bieden.

Materiaalkeuze en seksueel misbruik

Bij creatieve therapie draait heel veel om afstemmen op de leefwereld van het kind. Je hoeft niet te kunnen tekenen of schilderen om jezelf te kunnen uitdrukken in verf of in tekeningen. Bij seksueel misbruik is, zeker in het begin van de therapie, de materiaalkeuze heel belangrijk voor de veiligheid van het kind. Klei of pastelkrijt bijvoorbeeld zou ik niet zo snel voorstellen, dat spreekt direct de tastzin aan, en dat is vaak te confronterend voor kinderen met ervaringen met seksueel misbruik.

De regie bij het kind leggen

Bij kinderen, maar in het bijzonder bij mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt is het van groot belang dat het kind de regie heeft. Het kind maakt de keuzes. Dat begint al met de maat van het papier. Sommige mensen voelen zich niet comfortabel bij een groot vel, anderen hebben aan het grootste vel papier nog niet genoeg. Wanneer ik bijvoorbeeld met ADHD-ers werk zie je dat terug: die willen groter dan het grootste papier. Mijn uitdaging is dan om een papier te vinden dat voor één keer zo groot is, dat ze er niet aan alle kanten overheen gaan.

Uitdagen om te groeien

Veiligheid is voor iedereen anders: voor sommige kinderen is werken met één kleur heel veilig. Weer een ander houdt zich meer vast aan de voorstelling en die zal eerder een tekenmateriaal gebruiken. Dat is allemaal prima in de beginfase. Later in het proces kan het echter heel effectief zijn om kinderen uit te dagen om hun voorkeuren los te laten. Eigenlijk ben je als therapeut constant bezig om waar te nemen: ‘Moet ik hier de klant uitdagen of niet?’

Bij welke fase van verwerking zou je creatieve therapie inzetten?

Als het gaat om seksueel misbruik dan kan kunstzinnige therapie heel mooi ingezet worden aan het begin van het proces, vooral als het nog te moeilijk lijkt om er over te praten. Maar het kan ook heel goed tegen het einde ingezet worden, als er bijvoorbeeld beelden blijven hangen, waar je van af wilt. Ik peil altijd heel erg waar iemand zit. Ook hier geldt: ‘voor ieder op maat gemaakt’.

 

Hulp na seksueel misbruik: ‘Wat wil jij?’

Hulp na seksueel misbruik. Wat wil jij?

Bij iemand die seksueel misbruikt is, is de belangrijkste vraag die je kunt stellen misschien wel: ‘Wat wil jij?’ Dat is een vraag die hen veel te vaak níet is gesteld, in sommige gevallen zelfs nog nóóit is gesteld. Ze hadden immers niets te willen. Het is ook een vraag die zij zichzelf vaak nog nooit hebben gesteld. Veel klanten ervaren het als een moeilijke vraag. ‘Jij bent toch de therapeut, waarom pak jij de regie niet?’

Tijdens de intake wordt al duidelijk wie de regie heeft

De intake is een heel belangrijk onderdeel van de hulpverlening bij seksueel misbruik. Daar wordt bepaald of de klant jou inhuurt op zijn eigen voorwaarden (en dus de regie pakt), óf dat jij als therapeut jouw stempel zet. Bijvoorbeeld door één voorstel te doen over de werkwijze, zonder daar de input van de klant bij te vragen. Wanneer de klant jou volgt, in plaats van andersom, heeft de therapie bij voorbaat al weinig kans van slagen. Zelfs als er positieve resultaten geboekt worden, zijn deze veelal tijdelijk.

Vindt jouw klant het moeilijk om de regie te pakken?

Als je klant de regie nog niet kan pakken, wat veel voorkomt bij seksueel misbruik, dan is het je taak als hulpverlener om de klant daarbij te helpen. Dat kan op verschillende manieren.

  • beperk het aantal keuzemogelijkheden
  • verstrek informatie over de keuzemogelijkheden
  • help de klant onderzoeken wat bij hem/haar past

Soms ben jij de aangewezen persoon en kunnen jullie samen aan de slag. Soms is er iets of iemand anders nodig. Dan is het jouw uitdaging om de klant (desgewenst) te helpen uitzoeken wat past.

Helpen kiezen door de keuze te verkleinen

‘We kunnen twee keer per week een uur, of één keer per week twee uur doen’ is een voorbeeld van hoe je een klant kunt helpen. Of: ‘Hoe vaak wil jij een afspraak? Eén of twee keer per week?’ Op die manier wordt het overzichtelijk voor de klant. De vraag is niet meer heel breed: ‘Hoe wil je begeleid worden’, maar er zijn keuzes te maken waar je klant zich iets bij voor kan stellen.

Helpen kiezen door verschillende aspecten te benoemen

Wanneer jij als hulpverlener een divers aanbod hebt, dan kun je de klant de keuze voorleggen, door verschillende aspecten van de diverse werkvormen te noemen. Of meer algemeen: Bij het helen van seksueel misbruik kun je kiezen tussen: ‘direct werken aan en met het trauma’ of ‘vanuit het hier en nu, kijkend waar je het meeste last van hebt’. Of je kunt de verschillende werkvormen die jij als hulpverlener in huis hebt toelichten.

Helpen kiezen uit verschillende therapeuten

Als je een klant niet kan bieden wat deze nodig heeft, kun je hen toch helpen. Door hen door te verwijzen naar een collega, die dit wel te bieden heeft. Daarvoor is nodig dat je contact zoekt met andere therapeuten, die verstand hebben van seksueel misbruik, om naar elkaar door te verwijzen. Want één ding is zeker, bij een zo complexe problematiek als seksueel misbruik, heb je zelden aan één therapie en één hulpverlener genoeg.

Collega’s die weet hebben van seksueel misbruik en hoe daar mee om te gaan vind je hier: Hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl

Workshop Shantala van Marca van den Broek op Symposium

Workshop Shantala van Marca van den Broek

Marca van den Broek geeft een workshop Shantala Speciale Zorg op het SymposiumSpeciaal voor het Symposium geeft Marca van den Broek een workshop voor hulpverleners en therapeuten. Marca is op dit moment de voortrekker van de Shantala Speciale Zorg in Nederland en een groot pleitbezorger van het integreren van de Shantala methode in alle lagen van de zorg. Op dit moment past zij de Shantala methode toe in de verstandelijk gehandicapten zorg en in haar prive praktijk. Op beide plekken werkt Marca ook met mensen met seksueel misbruik ervaringen. Iedereen heeft behoefte aan een “goede” aanraking (Je ervaart meteen of een aanraking positief of negatief voelt). Maar als je negatieve ervaringen met aanraking hebt opgedaan dan is het des te belangrijker dat je op een positieve manier wordt aangeraakt, zodat aanraking ‘ontsmet’ wordt.

Aanraaktherapie maar meer dan dat!

Ik (Ivonne) noem de methode graag aanraaktherapie, maar daarmee doe ik de methode in feite te kort. Shantala is het in contact zijn (komen) met elkaar, zodat de ander zich gezien en geraakt voelt. De kwaliteit van aanraking en het in contact blijven met de ander is o.a het helende vermogen van aanraking dat het werkzame ingrediënt is van deze therapie, maar minstens zo belangrijk is de bejegening en de achterliggende visie.

Je bent goed zoals je bent

Het uitgangspunt van Shantala Speciale Zorg is dat je goed bent, precies zoals je bent. Je mag er zijn, met alles wat je in je hebt en bij je draagt, ‘Jij bent goed zoals je bent’. Een geweldig uitgangspunt, vooral voor het werken met mensen met seksueel misbruik ervaringen, want bij hen is maar al te vaak juist in dat zelfbeeld iets beschadigd geraakt. Door de ervaring van Shantala aanraaktherapie kan dat helen.

Waarom Shantala bij seksueel misbruik?

Bij seksueel misbruik is het van groot belang dat de regie bij de klant ligt. In de Shantala methode is nadrukkelijk aandacht voor de grenzen van de klant. De klant bepaalt de grenzen van waar hij of zij aangeraakt wil worden en vooral ook waar niet. Voor klanten met seksueel misbruik ervaringen is dit vaak een uitdaging.

Problemen met grenzen na seksueel misbruik

Shantala biedt hierin verschillende mogelijkheden doordat de behandeling afgestemd wordt op de klant. Wanneer een klant aangeeft grenzen moeilijk te vinden kun je als therapeut niet zorgvuldig genoeg zijn. Je kunt je bij de Shantala methode dan beperken tot de meest ‘veilige’ zones en de klant expliciet uitnodigen om de grens te blijven voelen, te blijven aangeven en eventueel, mocht het toch mis gaan, er later op terug te komen. Zo oefent de klant met het aangeven van grenzen en ervaart de klant hoe het is om daarin gerespecteerd te worden.

De 5 kenmerken van Shantala

Shantala aanraaktherapie heeft 5 belangrijke kenmerken voor klanten:

 1. Jij bepaalt

Jij bepaalt waar je wel en niet aangeraakt wordt. De zones van de Shantala behandeling zijn helder en duidelijk omschreven. Veiligheid is op die manier geborgd.

2. Over de kleding heen

De aanraking gebeurt over de kleding heen. Aanraking op zich is een heel intiem gegeven. Wanneer je moeite hebt met grenzen, dan kan huid op huid contact al een te grote inbreuk zijn. Je kunt je verliezen in de ander of je juist terugtrekken in jezelf, omdat de aanraking te bedreigend is. Kleding is dan een extra grens die jou beschermt.

3. Jij bent goed zoals je bent

Al je emoties, al je reacties, alles wat je bij je hebt mag er zijn. Daarbij is er aandacht voor jou en wat voor jou prettig is. Een muziekje van jouw keuze? Een geur waar jij je fijn bij voelt? Jij mag het bepalen.

4. Voorspelbare vaste structuur van de behandeling

Elke Shantala behandeling is in principe hetzelfde. Het is een vast patroon van handelingen die zich op een, vooraf afgesproken, zone van het lichaam afspeelt. Doordat de behandeling steeds op dezelfde manier gedaan wordt, kun jij je ontspannen en je er (langzaam maar zeker) aan overgeven.

5. Je hoeft niet per sé te praten

Of je wilt praten of niet, maakt niet uit. Jouw ervaring is van jou. Als het je helpt kun je vertellen over wat het met je doet, maar het hoeft niet. De therapeut zal er dan ook niet naar vragen.

Wat kun je verwachten van de workshop op het symposium?

  • Marca zal eerst één en ander uitleggen over de wetenschappelijke onderbouwing van de Shantala. Over de tastzintuigen en de amygdala, oxytocine en de invloed van aanraking op dit hormonale lichaamssysteem.
  • Marca neemt een klant van haar mee die kort zal vertellen over wat Shantala voor haar heeft betekend in haar helingsproces na seksueel misbruik.
  • Daarnaast zal ze een bejegeningsoefening doen.
  • In deze workshop kun je niet een hele Shantala behandeling doen, maar een deelbehandeling van de rug (in zittende positie) behoort wel tot de mogelijkheden.

Je gaat dus concreet aan de slag en ervaren wat Shantala te bieden heeft. Een combi van theorie, praktijk en ervaring van een mooie methode om te helpen helen van seksueel misbruik.

Logo shantala speciale zorg